Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

Tel. 33 876 64 37; 33 876 53 40; 33 876 53 41

Fax: 33 876 58 63

e-mail: spzozkal2@op.pl

woz przytkowice

Rejestracja

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiscie oraz za pośrednictwem osoby trzeciej w godzinach od 07.30 a telefonicznie od 8.00

Zarejestrować mogą sie Państwo telefonicznie pod numerami:

33 876 64 37

33 876 53 40

33 876 53 41Rejestracja internetowa - Proszę wysłać wiadomość e-mail na adres spzoz.kalwaria@gmail.com

W treści proszę zamieścić następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, PESEL, telefon oraz adres zamieszkania. Proszę okreslić gabinet do którego chcą się Państwo zarejestrować oraz wskazać dzień w którym chcą Państwo zostać przyjęci. 

Po wykonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie w mailu zwrotnym lub w przypadku braku możliwości zarejestrowania w preferowanym terminie otrzymają Państwo informację o najbliższych wolnych terminach.

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP: 551-21-28-102 Regon: 357002301

 

Telefon Centrala:

+48 33 876 64 37
+48 33 876 53 40
+48 33 876 53 41

Fax: +48 33 876 58 63
 

E-mail: spzozkal2@op.pl

 

projektowanie stron www

projektowanie stron WWW