Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Al. Jana Pawła II 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

Tel. 33 876 64 37; 33 876 53 40; 33 876 53 41

Fax: 33 876 58 63

e-mail: spzozkal2@op.pl

woz przytkowice

Oprogramowanie drEryk - program dla lekarzy

 

 

Program drEryk powstał z inicjatywy lekarzy i został zaprojektowany z myślą o personelu. Stworzony wspólnie przez specjalistów medycyny i informatyków przyczynia się do znacznego skrócenia czasu pracy personelu medycznego. drEryk jest w pełni dostosowany do wymogów prawnych stawianych przed świadczeniodawcami w zakresie sprawozdawczości oraz gromadzenia danych medycznych pacjentów.

Przystępny interfejs oraz intuicyjność obsługi programu czynią go przyjemnym w obsłudze przez personel medyczny. Aby się o tym przekonać zachęcamy do zapoznania się z poniższym opisem drEryka a także obejrzenia prezentacji i zrzutów ekranowych.

Większość czynności i informacji jest obsługiwana z jednego ekranu, co w połączeniu z gotowymi i wykonanymi samodzielnie szablonami wizyt i zaleceń skraca czas tworzenia dokumentacji. Podczas przeprowadzania wizyty lekarz ma dostęp do całości kartoteki medycznej pacjenta m.in.: historii choroby, wykonanych zabiegów pielęgniarskich wraz z wynikami, wyników badań. W drEryku jest szereg powiadomień i automatów, które wyświetlają to, co jest niezbędne o danym pacjencie, np. program sam pamięta jakie badania przesiewowe trzeba wykonać pacjentowi, które badania bilansowe, ostrzega o alergiach, ciąży, nosicielstwie i czynnikach ryzyka.

Program umożliwia zarządzanie pracownikami i czasem ich pracy, a w przypadku lekarzy tworzenie zastępstw na czas zwolnienia czy urlopu. Dodatkowo posiada opcję konfiguracji dostępu do danych medycznych, systemu Windows. drEryk pozwala określić z jaką częstotliwością wykonywana będzie kopia bezpieczeństwa bazy danych oraz kiedy pojawić się mają ostrzeżenia o niewykonanych sprawozdaniach. Wszystko to ma na celu ułatwienie pracy użytkownikom.

drEryk umożliwia także zarządzanie umowami, danymi świadczeniodawcy oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi.

 

Naszym celem jest dostarczenie oprogramowania łatwego w obsłudze, skracającego czas pracy personelu medycznego i pomagającego podnosić jakość obsługi pacjentów.
 
W razie pytań lub niejasności proszę o kontakt.
 

informacja@ericpol.com 

tel.: +4842 671 2763; +48605 506-038
tel.: +48663 442-381; +4812 295-4728
tel.: +48605 506-406; +4812 342-4403
tel.: +48605 506-026; +4812 361-4109
Sektor Aplikacji Medycznych
ul. Bobrzyńskiego 12, 30-348 Kraków
 
Firma Ericpol Sp. z o.o. jest największym polskim eksporterem branży IT, jest prywatną firmą z siedzibą w Polsce, założoną w 1991 roku. Oprócz lokalizacji w Łodzi, w Krakowie oraz Warszawie, w skład Grupy Ericpol wchodzą spółki zależne na Ukrainie, Białorusi oraz Szwecji. W firmie zatrudnionych jest ponad 1100 wysoko wykwalifikowanych specjalistów: inżynierów oprogramowania, doświadczonych kierowników projektów, programistów, matematyków i fizyków. Motto firmy
 
"Biznes to proces satysfakcjonowania klienta, a nie produkcja towarów lub świadczenie usług"

 

W ramach licencji oprogramowania drEryk oferujemy:

 • szkolenie personelu - szkoliliśmy ze znakomitym skutkiem osoby, które dotąd nie miały kontaktu z komputerem. Szkolenia odbywają się bezpośrednio u klienta lub w siedzibie firmy Ericpol Polska.
 • asystę techniczną (centrala telefoniczna, e-mail, połączenie zdalne).
 • aktualizacje, aby program był zawsze zgodny z wymogami prawnymi. Doceniamy sugestie użytkowników, stale rozwijamy funkcjonalność programu.
 • doradztwo w zakresie zakupu i konfiguracji sprzętu - dla placówek nie zinformatyzowanych.
 
Oprogramowanie drEryk zapewnia:
 • automatyczną i pełną sprawozdawczość do NFZ, (program sam zbiera przez cały miesiąc potrzebne dane),
 • możliwość wykonywania w prosty sposób korekt raportów do NFZ oraz korekt bieżących wizyt,
 • możliwość ekspresowego wydruku m.in. zwolnień lekarskich na druku ZUS ZLA, recept na czystym papierze i gotowym formularzu, skierowań i orzeczeń lekarskich oraz potwierdzeń realizacji zlecenia,
 • tworzenie statystyk - leków, rozpoznań, świadczeń, liczby wizyt, grup dyspanseryjnych, szczepień lub deklaracji, (z możliwością exportu do formatu *.xls i tworzenia profesjonalnych wykresów),
 • tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dzięki temu lekarz ma możliwość łatwego i szybkiego wglądu do historii wizyt, historii zleceń pielęgniarskich, chorób lub deklaracji danego pacjenta,
 • monitorowanie pacjentów leczonych na cukrzycę i CHUK,
 • rejestr programów profilaktycznych (POCHP, gruźlica, CHUK),
 • kontrolę statystyki częstotliwości wizyt dla pacjenta (np. jak często i w jakiej grupie wiekowej i chorobowej się znajduje),
 • łatwość nauki - program jest bardzo przyjazny dla użytkownika,
 • częste i automatyczne aktualizacje - program jest całkowicie zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ
 • zmniejszenie kosztów archiwizacji - poprzez archiwizację cyfrową,
 • bezpieczeństwo i ochronę danych - automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
 • import plików zewnętrznych (np. wyników badań obrazowych i analitycznych), do bazy danych programu drEryk.
   
Program drEryk to: 
 • Bezpieczeństwo personelu i pacjenta. W oprogramowaniu drEryk jest szereg powiadomień i automatów, które wyświetlają to, co jest niezbędne o danym pacjencie, np. program pamięta jakie badania trzeba wykonać pacjentowi, ostrzega o alergiach, nosicielstwie i czynnikach ryzyka, ciąży.
 • Ergonomia i automaty, które wyręczają personel. Większość czynności i informacji jest obsługiwana
 • z jednego ekranu, co w połączeniu z gotowymi i wykonanymi przez siebie szablonami wizyt i zaleceń skraca czas tworzenia dokumentacji.
 • Szybkość i wygoda działania. Opisanie oraz zapis wizyty w drEryku trwa bardzo krótko. Program zapewnia ciągłą komunikację pomiędzy użytkownikami, personel medyczny w jednej chwili otrzymuje niezbędne informacje o rejestracji pacjenta, zabiegach, zaleceniach i innych czynnościach do wykonania, zleconych przez lekarza.
 • Bazy danych i słowniki. drEryk posiada słowniki kodów TERYT, ICD-9, ICD-10, własną, stale aktualizowaną bazę leków zawierającą 28 tys. pozycji z możliwością dodawania własnych leków. Możliwość tworzenia leków robionych.
 • Rozbudowany system zabezpieczeń i ochrony, drEryk spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, każdy użytkownik ma swoje indywidualne hasło, które umożliwia dostęp do wybranych danych.
 • Raporty do NFZ i statystyki, drEryk zbiera dane przez cały czas, a na koniec okresu sprawozdawczego tworzy zestawienie umożliwiające w łatwy sposób wykonać raport do NFZ.
 • Korekty, drEryk umożliwia wykonywanie korekt raportów do NFZ oraz korekt wizyt w przypadku błędnie wprowadzonych danych.
 • Wydruki z dokumentacji medycznej między innymi takiej jak: ZUS ZLA, recepty, różnego rodzaju skierowania.
 
Rekomendacje: 
 • drEryk jest laureatem osiemnastej edycji konkursu "Teraz Polska" w kategorii produktów i usług,
 • Posiadamy pozytywną opinię Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz komisji Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Dodatkowo na naszej stronie internetowej www.dreryk.pl znajdą Państwo rekomendacje naszych użytkowników wraz z danymi kontaktowymi.

Ankieta:
Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej na adres: informacja@dreryk.pl z adnotacja zgłoszenie ze strony internetowej http://www.nzpoz.pl

 

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Al. Jana Pawła II 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP: 551-21-28-102 Regon: 357002301

 

Telefon Centrala:

+48 33 876 64 37
+48 33 876 53 40
+48 33 876 53 41

Fax: +48 33 876 58 63
 

E-mail: spzozkal2@op.pl

 

projektowanie stron www

projektowanie stron WWW